0186 - 699 699 info@fisama.nl

BHV Ploegleider

Opleidingsduur
12 uur verdeeld over twee dagen.

De functie van een Ploegleider BHV
Er kunnen zich binnen een bedrijf/instelling calamiteiten voordoen die een zodanige omvang hebben dat de voorpostfunctie niet door één BHV’er kan worden vervuld. Een voorbeeld hiervan is een ontruiming. Een inzet zoals deze moet goed worden gecoördineerd, zodat BHV’ers efficiënt met elkaar kunnen samenwerken. Als een gezamenlijke inzet van BHV’ers niet goed wordt gecoördineerd, omdat er bijvoorbeeld onderling geen duidelijke taakverdeling is, kan dit leiden tot extra gevaarlijke situaties waardoor de kans op schade en slachtoffers ook toeneemt. Om dit soort situaties te voorkomen is het raadzaam om een Ploegleider BHV aan te stellen. Een Ploegleider BHV fungeert als leidinggevende die tijdens een inzet opdrachten naar de BHV’ers communiceert. Daarnaast is een Ploegleider BHV verantwoordelijk voor het oefenen van bijv. ontruimingen met de BHV-ploeg en wordt hij/zij geacht zorg te dragen voor het beheren en controleren van de aan de BHV-ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Doelgroep
BHV’ers waarvan wordt geacht leiding te geven aan een BHV-ploeg.

Doelstelling
Het kunnen aansturen van een BHV-ploeg bij ongewenste gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

Inhoud opleiding
Wet- en regelgeving:

 • wettelijke kader van de bedrijfshulpverlening
 • organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • parate hulpverleningsdiensten

De organisatie van de bedrijfshulpverlening

 • brandveiligheidsconcepten
 • bedrijfshulpverlening aan de organisatie het werkgebied van bedrijfshulpverleningsploeg

Begeleiden van inzetten:

 • communicatie
 • verantwoordelijkheid bij de inzet

Verbindingen, inzet & ontruiming:

 • verbindingen en verbindingsmiddelen
 • verkenning en inzet
 • organiseren van een ontruiming
 • organiseren en oefenen van de BHV-ploeg

Lesmateriaal
Lesboek Ploegleider Bedrijfshulpverlener, uitgegeven door het NIBHV.

Contact
Aarzel niet contact met ons op te nemen voor meer informatie. Wij zijn bereikbaar op 0186 – 699 699.