AED bediener / Reanimatie

Al jaren worden burgers er op geattendeerd om het leven te redden van medemensen die in een levensbedreigende situatie verkeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de doorbraak uit de jaren ’90: het alarmnummer. Door de tijd heen zijn er steeds meer voorlichtingen/opleidingen van start gegaan, maar ook zijn er (meer) hulpmiddelen ontwikkeld om de overlevingskans te doen stijgen. Eén van deze hulpmiddelen is een Automatische Externe Defibrillator (AED).Met de komst van de AED is het voor omstanders mogelijk om snel en adequaat te reageren bij iemand die is getroffen door een hartstilstand. Snelle reanimatie samen met het gebruik van een AED vergroot de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk. Daarom deze training AED Bediener / Reanimatie.

Wat is een AED?

Een AED is een apparaat die de elektrische signalen van het hart registreert d.m.v. 2 elektroden die op de borstkas worden geplakt. Zodra de elektroden zijn bevestigd, zal de AED de elektrische activiteit van het hart automatisch analyseren en registreren en dient zo nodig een stroomstoot toe aan een slachtoffer met een zogenoemde ventrikelfibrillatie.

 

 

 

Ventrikelfibrillatie is een toestand waarbij de spiervezels van de hartkamers wel samentrekken maar niet worden gecoördineerd waardoor er geen pompfunctie meer bestaat. Hierdoor verliest het slachtoffer binnen ca. 10 seconden het bewustzijn.Indien er niet tijdig wordt ingegrepen kan er binnen ca. 5 minuten onherstelbare hersenbeschadiging optreden en na meer dan 10 minuten zal vrijwel zeker de dood intreden.

Waarom een training AED Bediener / Reanimatie (BLS)?

Om goede hulp te verlenen tijdens een ongeval waarbij de AED moet worden ingezet, is het van belang dat u op de hoogte bent van de reanimatieprocedure, dat u weet hoe een AED te bedienen en dat u de alarmeringsprocedure kunt uitoefenen.

Doelgroep

Voor iedereen die wil leren reanimeren en die wil leren een AED te bedienen.

Doelstelling

Het leren omgaan met een Automatische Externe Defibrillator (AED). 

Gemiddelde score 8,7

Ons aanbod

FISAMA heeft in haar aanbod naast diverse trainingen, zoals BHV en EHBO, ook veiligheidsmiddelen zoals diverse A-merk AED’s

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.