AED

AED: mensenlevens redden

Een investering in een AED heeft als doel mensenlevens te redden, het is daarom belangrijk om met kennis van zaken een gepaste keuze te maken en aandacht te schenken aan die productkenmerken die voor u van toepassing zijn.

FISAMA levert diverse AED’s in verschillende prijsklassen (allemaal A-merken). Wat is echter belangrijk te weten bij de aanschaf van een AED?

Wat is/doet een AED nu eigenlijk?

Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een apparaat die de elektrische signalen van het hart registreert d.m.v. 2 elektroden die op de borstkas worden geplakt. Zodra de elektroden zijn bevestigd, zal de AED de elektrische activiteit van het hart automatisch analyseren en registreren en dient zo nodig een stroomstoot toe aan een slachtoffer met een zogenoemde ventrikelfibrillatie.

Ventrikelfibrillatie is een toestand waarbij de spiervezels van de hartkamers wel samentrekken maar niet worden gecoördineerd waardoor er geen pompfunctie meer bestaat. Hierdoor verliest het slachtoffer binnen ca. 10 seconden het bewustzijn. Indien er niet tijdig wordt ingegrepen kan er binnen ca. 5 minuten onherstelbare hersenbeschadiging optreden en na meer dan 10 minuten zal vrijwel zeker de dood intreden.

Volautomaat

Een volautomatische AED geeft automatisch een schok af wanneer dat nodig is, een knop indrukken is hierbij dus niet meer nodig. Bij een halfautomatische AED met schoktoets kunnen sommige gebruikers aarzelen om
de schok toe te dienen waardoor kostbare tijd verloren gaat. Een AED met meerdere toetsen maakt het gebruik voor een leek complexer, met een risico op verwarring en foute handelingen. Een AED met een minimum aan toetsen geniet daarom de voorkeur bij gebruik door (getrainde) leken.

Meertalig (Nederlands/Engels)

Schakel met een druk op de knop over op een andere taal tijdens een reddingsactie om meer potentiële hulpverleners te kunnen helpen.

Realtime reanimatiefeedback

De zogenaamde realtime reanimatiefeedback is een waardevolle aanvulling voor het verder verbeteren van de kwaliteit van een reanimatie.Gebruikers die voor de eerste keer met een AED werken, kunnen elke stap van de reanimatie succesvol uitvoeren dankzij de realtime reanimatiefeedback.
Met realtime reanimatiefeedback krijgt de hulpverlener direct feedback op de diepte en snelheid van de borstcompressies conform de ERC-richtlijnen voor reanimatie uit 2010.

Metronoom (30/2) met gesproken reanimatie instructie
Naast het toedienen van een schok is het reanimeren van een slachtoffer absoluut noodzakelijk om de overlevingskansen zo groot mogelijk te maken. Voor gebruik op publieke plaatsen adviseren wij een AED
die is uitgerust met uitgebreide reanimatie instructies en begeleiding door middel van een metronoom (30/2).

Energieniveau

Elk slachtoffer heeft een eigen drempelwaarde waarbij defibrillatie succesvol wordt. Dit in combinatie met de individuele stroomweerstand en cellulaire respons maakt het nodig om de toegediende schokenergie tot op
het juiste niveau te brengen. Omdat geen twee slachtoffers gelijk zijn, is een variabele bifasische energie die rekening houdt met de persoonlijke drempelwaarde van ieder slachtoffer derhalve aan te raden.

Trapsgewijs variabel energieniveau

De Powerheart G5 meet elke patiënt door en past vervolgens het energieniveau aan de behoeften van de patiënt aan. Als er aanvullende schokken vereist zijn, zal de G5 het energieniveau trapsgewijs verhogen om een volgende schok met een hoger, aangepast energieniveau te leveren.

Pacemaker detectie

De betere AED gebruikt algoritmes die de aanwezigheid van een pacemaker detecteren en hiermee rekening houden bij analyse van het ECG en het toedienen van een schok.

Asystolie gevoeligheid

Een zwakke ventriculaire fibrillatie gaat na korte tijd over in asystolie (het ontbreken van elektrische activiteit van het hart). Een AED moet deze fijne signalen nog correct kunnen herkennen en interpreteren om te beslissen of een schok kan worden toegediend. AED’s met een asystolie drempel van maximaal 100 μV genieten daarom de voorkeur.

IP Waarde

De zogenaamde IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een elektrisch apparaat beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen stof weer en het tweede cijfer de bescherming tegen water. Indien de AED bij regen of in de nabijheid van water wordt ingezet is het belangrijk dat het toestel minstens een IPX4 waarde heeft. De AED biedt dan bescherming tegen opspattend water.

Volledigheid zelftest

Een AED staat het grootste gedeelte van de tijd stand-by. Het is daarom essentieel dat een AED zichzelf zo volledig mogelijk test. Problemen kunnen zich voordoen bij: elektroden, batterij, condensator, software en elektronica. Toestellen die deze onderdelen/functies op regelmatige tijdstippen automatisch en volledig controleren bieden een grotere mate van betrouwbaarheid op het moment dat u de AED daadwerkelijk moet gaan gebruiken.

Ons aanbod

FISAMA heeft in haar aanbod diverse trainingen, zoals BHV en EHBO. En ook AED Bediener / Reanimatie. 

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.