BHV Basis en Herhaling

Sinds 1994 verplicht voor elke organisatie.

Wat is bedrijfshulpverlening (BHV) precies?

Bedrijfshulpverlening staat voor deskundige hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

In de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 15 lid 3 staat het als volgt omschreven:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de bedrijfshulpverleningstaken naar behoren kunnen vervullen”.

Een vakbekwaamheidsdiploma is nodig om BHV-er te kunnen/mogen zijn. Dit BHV diploma staat garant voor de benodigde kennis en vaardigheden waar de BHV-er over moet beschikken om de toebedeelde taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Om aan bovenstaande eis te kunnen blijven voldoen zijn naast de BHV basisopleiding vervolgens jaarlijks BHV herhalingsdagen noodzakelijk om de continuïteit van de kennis te waarborgen.

Daarnaast beschikt de werkgever over aantoonbaarheid van voldoende opleiding en bij calamiteiten kan de werkgever bewijzen dat de BHV-er(s) voldoende competent is/zijn om deskundige hulp te verlenen bij ongewenste gebeurtenissen die de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en andere aanwezigen bedreigen.

 

Gemiddelde score 8,7

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.