EHBO

Jaarlijks vinden er gemiddeld 84.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan 4200 leiden tot een ziekenhuisopname. Dat zijn er zo’n 11 per dag. De kans dat u te maken krijgt met een dergelijk incident is groot, hoe goed u de arbeidsomstandigheden ook heeft geregeld.

De kosten die samengaan met de gevolgen van een bedrijfsongeval of incident kunnen daarbij hoog oplopen, zeker als er sprake is van medewerkers die door letsel geen arbeid kunnen verrichten.

EHBO BASIS

FISAMA is als opleider van mening dat goed opgeleide Eerste Hulpverleners (EHBO’ers) op de werkvloer de schadelast voor uw organisatie kan verminderen. Het is tenslotte een gegeven dat in de eerste minuten na een ongeval of incident het verlenen van eerste hulp van cruciaal belang is. Wij willen er samen met u voor zorgen dat dit binnen uw bedrijf goed is georganiseerd door 1 of meerdere medewerkers op te leiden tot EHBO’er. Dit kan persoonlijk letsel voorkomen en beperken en in de toekomst veel kosten besparen. Bovendien kan dit bijdragen aan een positief imago van uw onderneming.

Doelgroep

Voor personen die kennis en vaardigheden willen opdoen op het gebied van eerste hulp. Daarnaast is deze opleiding een uitstekende aanvulling op de opleiding Bedrijfshulpverlener.

Doelstelling

Op juiste en adequate wijze kunnen handelen om extra letsel te voorkomen en/of te beperken.

Duur

De basisopleiding heeft een duur van 24 uur verdeeld over 3 dagen, incl. examen.

EHBO HERHALING

Voor effectieve hulpverlening, het behouden en ontwikkelen van de kennis en vaardigheden is het van essentieel belang dat EHBO’ers getraind blijven. Om het diploma zijn geldigheid niet te laten verliezen is dan ook een jaarlijkse herhalingsdag noodzakelijk. Tijdens deze herhalingsdag wordt de verworven EHBO-kennis bijgehouden maar komen ook alle nieuwe ontwikkelingen aan bod. Daarnaast worden de vaardigheden van de EHBO’er op de proef gesteld door een lotusslachtoffer die uitwendige wonden en letsels simuleert.

Het voornaamste van de EHBO herhaling is dat de stof wordt herhaald zodat een EHBO’er competent blijft. Daarnaast worden opgedane kennis en vaardigheden uitgebreid door eventuele wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de Reanimatierichtlijnen of zijn doorgevoerd door het Oranje Kruis.

Duur

De herhalingsdag EHBO heeft een duur van 7 uur met een jaarlijkse frequentie.

 

Gemiddelde score 8,7

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op 0186 – 699 699 of info@fisama.nl.