Preventiemedewerker

“De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers”.
(Arbeidsomstandighedenwet, artikel 13 lid 1)

“In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan de werkgever die een natuurlijke persoon is met niet meer dan 15 werknemers, de taken in het kader van de bijstand zelf verrichten, indien hij beschikt over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om deze taken naar behoren te vervullen”.
(Arbeidsomstandighedenwet, artikel 13 lid 10)

De deskundige werknemer(s) of werkgever waar in de Arbeidsomstandighedenwet naar wordt verwezen, noemen we een preventiemedewerker.

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Een preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventiemaatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn.

   

  Zijn/haar voornaamste wettelijke  taken zijn:

  • het meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
  • het adviseren aan en nauw samenwerken met de OR (Ondernemingsraad)of andere de belanghebbende werknemers, inzake de maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
  • het uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het Plan van Aanpak (PvA).

  Daarnaast kunnen preventiemedewerkers worden ingezet om voorlichting te geven over het onderhoud van apparaten en om medewerkers te stimuleren in het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

  De preventiemedewerker dient een goed en toegankelijk aanspreekpunt te zijn binnen een organisatie zodat werknemers die vragen hebben over veiligheid, gezondheid of arbeidsomstandigheden zich tot deze persoon kunnen wenden. Het kennisniveau van de preventiemedewerker is afhankelijk van de risico’s (RI&E) binnen het bedrijf of bedrijfstak.

   

  Doelgroep

  Medewerkers of ondernemers (MBO werk- en denkniveau) met affiniteit voor onderwerpen in relatie tot arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

  Doelstelling

  Vorm geven van de rol van preventiemedewerker zoals die past binnen de eigen organisatie. En het aanreiken van de benodigde kennis en vaardigheden om deze functie/taken naar behoren uit te voeren.

  Duur

  De cursusdag voor preventiemedewerker heeft een duur van 7 uur.

  Contact

  Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op 0186 – 699 699 of info@fisama.nl.