Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De Arbowet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). 

Werkgevers zijn verplicht een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. Daarna wordt de RI&E met Plan van Aanpak beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige. 

De veiligheidskundigen van FISAMA hebben een deskundigheid van jaren en een brede ervaring in het uitvoeren van een complete RI&E, alsmede de samenwerking met gecertificeerde kerndeskundigen om de RI&E te (laten) toetsen

 

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd.

Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden).

Het Plan van Aanpak vormt de omslag hiervan, vertaald in termen van concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs uitgevoerd
en geïmplementeerd dienen te zijn.

 

Doelstelling

Het doel van een RI&E is om risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt wordt.

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.