Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE (verplicht voor iedere organisatie)

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers, met uitzondering van de ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Elk bedrijf in Nederland moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar en/of schade kan opleveren voor de gezondheid van de werknemers door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit moet door een deskundig persoon worden gedaan en moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s weg te nemen dan wel beheersbaar te maken en binnen welke termijn (het stellen van prioriteiten).
De Arbo-wet stelt de werkgever ervoor verantwoordelijk om aan de hand van de RI&E het risicomanagement (wegnemen of beheersbaar maken van de gevaren) en het crisismanagement (de bedrijfshulpverlening) zelf in te vullen. Het doel hiervan is ongewenste risico’s als gevolg van het werk zoveel mogelijk te elimineren.

Wat is een RI&E
Een RI&E is een systematische inventarisatie van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en een evaluatie van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn. (Arbo-wet art.5 lid 1.) Door deze risico’s in kaart te brengen en te analyseren kan er worden aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dit moet worden verwerkt in het Plan van Aanpak (Arbo-wet art. 5 lid 3).

Waarom een RI&E
Redenen om een RI&E binnen uw organisatie op te zetten zijn er legio. De belangrijkste is dat dit in het kader van de Arbo-wet een wettelijke verplichting is voor elk bedrijf. Tevens biedt de RI&E een uitkomst bij het verbeteren van bestaande werkplekken, het verminderen van een aantal (bijna) ongevallen, het verminderen van het ziekteverzuim en bij het realiseren van structurele aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Resumerend geldt, dat als u binnen uw organisatie continu verbeteringen wilt zien, u met een RI&E een uitstekend instrument in handen heeft om dit gestructureerd en beheerst te bereiken.

Wanneer een RI&E
De RI&E dient te worden uitgevoerd voor alle voorkomende werksituaties.

Actualisering en Onderhoud
Een RI&E een momentopname. Een verbouwing, plaatsing van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn de RI&E opnieuw te bezien.
De aanpassingen moeten schriftelijk worden vastgelegd en apart worden beoordeeld door de Veiligheidskundige.

Uitvoering
Voor een grondige inventarisatie is een representatief beeld van de organisatie noodzakelijk. Van belang daarbij is:

  • een gesprek met de voor Arbo-verantwoordelijke personen.
  • een rondgang door kantoren, terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken.

De bevindingen worden neergelegd in een schriftelijke rapportage die:

  • inzicht geeft in de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn
  • een prioriteitstelling aangeeft t.a.v. de ernst van de geconstateerde risico’s
  • een goed handvat geven aan werkgever en werknemer om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Toetsing
De RI&E en het Plan van Aanpak dienen volgens de wettelijke verplichtingen in de meeste gevallen getoetst en beoordeeld te worden door een gecertificeerde Veiligheidskundige. Na goedkeuring ontvangt u de RI&E in definitieve vorm. Daarmee heeft u een werkdocument met officiële status. De inventarisatie wordt volgens de wettelijke normen uitgevoerd door een gediplomeerde Veiligheidskundige.

Contact
Voor vragen of een vrijblijvende offerte, aarzel niet contact met ons op te nemen via 0186 – 699 699 en/of info@fisama.nl.