Training Kleine Blusmiddelen

Tijdens de uitvoering van specifieke beroepen, denk b.v. aan fitters, lassers en personen die werken met chemicaliën, kunnen branden ontstaan welke in een vroegtijdig stadium makkelijk kunnen worden geblust. Speciaal voor deze toepassingen heeft FISAMA een training Kleine Blusmiddelen in het programma. Deze training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Deze maatwerk training neemt 2,5 uur in beslag.

Het theoriegedeelte wordt uitgevoerd met gebruik van een PowerPoint presentatie en praktijkvoorbeelden. Tijdens het praktijkgedeelte wordt op uw eigen locatie gebruik gemaakt van een blusbak in de open lucht. De branden worden gesimuleerd met propaangas en zullen worden geblust met een koolzuursneeuw (CO2) blusser en schuimblusser.

De training is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen worden geconfronteerd met kleine en/of beginnende brandjes.

  Inhoud training kleine blusmiddelen

  Wat is brand en hoe ontstaat het:

  • het toepassen van de branddriehoek
  • kennis van de ontwikkeling van brand
  • brandklassen
  • kennis van de belangrijkste brandpreventieve
  • maatregelen en voorzieningen.

  Beperking/bestrijding van beginnende brand:

  • gebruik van veiligheidsvoorzieningen
  • kennis brandpreventie maatregelen e.d.
  • kennis van de ontwikkeling van de brand
  • praktijkoefeningen.
  • kennis van verschillende soorten blusmiddelen
  • praktijktoepassing.

   

  Contact

  Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
  0186 – 699 699.

  Ons aanbod

  FISAMA heeft in haar aanbod diverse trainingen, zoals BHV en EHBO. De training Kleine blusmiddelen wordt vaak in combinatie met de training Levensreddend handelen bij ons afgenomen.