B-VCA / VOL-VCA / VIL-VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is een certificeerbare controlelijst voor aannemers (opdrachtnemers en contractors) die bij opdrachtgevers risicovolle werkzaamheden verrichten of sprake is van risicovolle omstandigheden. Met de VCA certificering kunnen zij aantonen dat zij o.a. aan de wet- en regelgeving, zoals de ARBO-wet voldoen. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. Daarom zijn de VCA veiligheidsopleidingen voor zowel operationele medewerkers als operationele leidinggevenden hier een onderdeel van.

De VCA veiligheidsopleidingen zijn opgesplitst in:

  • Basisveiligheid VCA (B-VCA) voor operationele medewerkers en
  • VOL-VCA voor operationele leidinggevenden.

De keuze van B-VCA of VOL-VCA is afhankelijk van de werksituatie.

 

De cursus wordt afgesloten met een officieel erkend, digitaal examen dat kan worden afgenomen in diverse talen. Het examen bestaat voor ca. 50% uit kennisgerichte vragen waar ‘een antwoord juist is en voor ca. 50% uit toepassingsgerichte vragen waar meerdere antwoorden juist kunnen zijn.

Het certificaat is tien jaar geldig en staat landelijk geregistreerd bij het SSVV te Amersfoort.

Doelgroep

Werknemers die risicovolle werkzaamheden verrichten op bouwterreinen, in fabrieken en bij installaties.

Doelstelling

Het op veilige en verantwoorde wijze werkzaamheden kunnen verrichten om schade en/of letsel te voorkomen en/of te beperken, door het aantoonbaar toepassen van kennis en kunde op Arbo-technische gronden.

 

Duur

De cursusdagen B-VCA en VOL-VCA hebben een duur van 7 uur met zelfstudie vooraf met aansluitend examen en de mogelijkheid tot CCV registratie Code95.

N.B.

VIL-VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringsbureau. De opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringsbureaus die VIL-VCU gecertificeerd willen zijn of worden en uitzendkrachten leveren aan VCA gecertificeerde organisaties.

 

Gemiddelde score 8,7

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.