Veilig werken langs de weg

Doordat het steeds drukker wordt op de Nederlandse wegen is er meer behoefte aan onderhoud en uitbreiding van het huidige wegennet. Er wordt dus vaker aan de weg gewerkt, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit levert steeds vaker gevaar op voor mensen die werkzaamheden aan of langs de weg uitvoeren. Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn daarom van essentieel belang bij deze werkzaamheden. De wegwerker is een kwetsbare partij en het afgezette gebied creëert extra veiligheid. Een belangrijk aspect bij deze risico’s is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms zelfs agressief. De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

Doelgroep

De cursus is voornamelijk bestemd voor chauffeurs die te maken hebben met het nemen van maatregelen bij het werken op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Doelstelling

Tijdens de cursusdag leert men om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Het is belangrijk dat men op de hoogte is van onder andere de regelgeving omtrent verkeersveiligheid.

Daarnaast vormen aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid een onderdeel van de training.

Duur

De cursusdag Veilig werken langs de Weg heeft een duur van 7 uur en de mogelijkheid tot CCV registratie Code95

Gemiddelde score 8,7

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.