Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan beschrijft de wijze van ontruiming door de BHV-organisatie.

Voor wie?

Een ontruimingsplan wordt geëist vanuit het gebruiksbesluit bij gebouwen waar een brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie vereist is (BMI verplichte bedrijven). Dit zijn bedrijven waar:

  • gevaarlijke stoffen aanwezig zijn;
  • situaties zijn waarin bedrijfsmatig meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn;
  • situaties zijn met meer dan 10 personen met verzorging in nachtverblijf;
  • situaties zijn met meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar in dagverblijf.

Indien een bedrijf niet verplicht is een ontruimingsplan te hebben dient er in ieder geval een ontruimingsprocedure te zijn.

Inhoud

Het ontruimingsplan volgens de NEN 8112 wordt opgezet door onze ervaren medewerkers. In het plan wordt beschreven hoe de wijze van ontruiming bij calamiteiten door de BHV-organisatie plaats moet vinden. De verschillende taken van wie er handelend moet optreden worden in dit plan vastgelegd. Van belang zijn onder andere hoe te handelen bij brand en ontruiming. Extra aandacht in de nieuwe NEN wordt besteed aan de samenwerking met medegebruikers en wat te doen bij regionaal alarm. De ontruimingsplattegronden maken deel uit van het ontruimingsplan en voldoen aan de NEN 1414.

U krijgt begeleiding om het ontruimingsplan te implementeren. Het is van belang om na invoering van een ontruimingsplan deze in de praktijk te toetsen. Dit kan door middel van het houden van ontruimingsoefeningen.

U kunt tevens gebruik maken van ons BHV-totaalpakket om uw volledige BHV-organisatie op te zetten!

Uw voordelen

  • Goed voorbereid zijn op incidenten en calamiteiten
  • Volledig voldoen aan de huidige wet- en regelgeving
  • Een helder en gestructureerd ontruimingsplan
  • Alle afspraken omtrent ontruiming goed vastgelegd

Contact

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar op
0186 – 699 699 of info@fisama.nl.